top of page

Zgromadzenie

IMG_7658.JPG

Jesteśmy Zgromadzeniem zakonnym założonym w  l894r., przez bł. Marię Teresę Ledóchowską. Założycielka głęboko przekonana o tym, że jest tylko niegodnym narzędziem w rękach Boga, pozwalając kierować się Duchowi Świętemu, założyła Zgromadzenie, w celu wspierania misjonarzy w prowadzeniu do poznania i umiłowania Boga tych, którzy Go jeszcze nie znają.

Aby walczyć zwycięsko przeciw złu, jest tylko jedna broń: Ewangelia!

bł. Maria Teresa Ledóchowska

Powołane, aby żyć przykazaniem Jezusa: Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem, zobowiązujemy się do budowania naszej wspólnoty wokół Chrystusa, który ją powołuje, prowadzi i umacnia.

Pierwszym  działaniem misyjnym jest świadectwo naszego życia przemienionego przez Ewangelię, przeżywamy naszą szczególną misję na wzór Chrystusa, pewne, że im bardziej żyje się Chrystusem, tym lepiej można Mu służyć w bliźnich.

bottom of page