top of page
projekty misyjne

Projekty misyjne

Haiti

Posiłek dla uczniów

Uczniowie, którzy uczęszczają do szkoły misyjnej im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, prowadzonej na Haiti przez nasze zgromadzenie, pochodzą najczęściej z ubogich rodzin. Nasza parafia i szkoła znajdują się na terenie dotkniętym potężnym huraganem i trzęsieniem ziemi w 2022 roku. Ten kataklizm jeszcze bardziej spotęgował ubóstwo wielu rodzin. Większość uczniów przychodzi do szkoły głodnych. Widzę rosnące osłabienie dzieci i ich problemy z koncentracją. Zdarzają się nam nawet przypadki omdleń.
Uczniowie muszą pokonać długi dystans, aby dotrzeć do szkoły, ale ich determinacja w zdobyciu wiedzy jest naprawdę budująca i jako proboszcz staram się pomóc finansowo najuboższym z nich. Nie jestem jednak w stanie zapewnić każdemu potrzebującemu przynajmniej jednego posiłku w ciągu dnia,
a brak żywności jest niestety także powodem opuszczania lekcji przez dzieci.
Drodzy Przyjaciele Misji, zwracam się do Was z prośbą o pomoc w zapewnieniu jednego ciepłego posiłku dla naszych potrzebujących dzieci. Pomoże to uczniom pozostać w szkole, osiągnąć lepsze wyniki w nauce i da im szansę na lepszą przyszłość. Prosząc o Wasze wsparcie, zapewniam o gorliwej modlitwie w Waszej intencji i pamięci.

 


ks. Emmanuel Baptiste
Jeremie, Haiti

Projekt2.gif

Darowizny: 58 1240 2311 1111 0000 3881 7069
 

MEKSYK

Zadaszenie dla szkoły

 

W naszej szkole uczy się 411 uczniów. Edukacja jest zapewniana od oddziałów przedszkolnych aż po szkołę średnią. Wielu meksykańskich rodzin nie stać na pokrycie kosztów edukacji, dlatego spora część dzieci korzysta z programu stypendialnego. Dziećmi opiekuje się sześć sióstr, a Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Teresy od Dzieciątka Jezus, prowadzi to dzieło już od prawie 50 lat.

Nasz charyzmat posyła nas do głoszenia Ewangelii tam, gdzie Kościół najbardziej jej potrzebuje, poprzez misje, katechezę, edukację, zwłaszcza w miejscach zmarginalizowanych i ubogich. Wierząc w słowa z Mateuszowej Ewangelii: proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczecie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą (Mt 7, 7-11), zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie dla budowy zadaszenia w naszej szkole.

Chcą umożliwić naszym uczniom uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych, wydarzeniach kulturalnych, a także zajęciach sportowych, przystosowałyśmy dach szkoły na swoiste miejsce spotkań i zajęć. Warunki pogodowe często nam jednak przeszkadzają, dlatego chcemy, aby to miejsce miało swoje zadaszenie. Wtedy ochroni to uczniów od deszczu, upału, zimna.

Wdzięczne za pomoc, zapewniamy o modlitwie i wdzięczności!

 

s. Maria del Socorro

Meksyk


 

Meksyk-projekt-XI-23.gif

Wpłaty: 58 1240 2311 1111 0000 3881 7069
 

Kenia

Budowa Kościoła

Stacja dojazdowa w wiosce Nolasti, oddalonej 18 km od kościoła w Rombo, została utworzona
w 1990 roku. Większość mieszkańców stanowią Masajowie, zajmujący się głównie wypasem kóz i bydła.
Po 15 latach od utworzenia stacji dojazdowej w Nolasti, wiara coraz bardziej zakorzeniała się wśród tamtejszych mieszkańców, którzy z własnej inicjatywy
w 2017 roku rozpoczęli budowę kościoła. Udało im się postawić ściany, ale cały czas brakuje funduszy, aby dokończyć prace budowlane. Ich wielkim pragnieniem jest, aby budowany kościół był nie tylko miejscem kultu, ale także centrum spotkań formacyjnych i edukacyjnych.
Miejscowa wspólnota jest bardzo religijna i wierząca, dzięki gorliwemu katechiście, który – gdy nie może tam dojechać kapłan – prowadzi w niedzielę liturgię słowa oraz katechizuje i prowadzi nabożeństwa. Mieszkańcy są zdeterminowani, aby dokończyć budowę, ale bez funduszy na zakup materiałów nie jest to możliwe.
Dlatego też w imieniu mieszkańców Nolasti proszę o pomoc w dokończeniu budowy kościoła. Zapewniam Was o naszej gorliwej modlitwie i wielkiej wdzięczności.

ks. Simon Kimore
Nolasti, Kenia

PRojekt-X_edited.jpg

Darowizny: 58 1240 2311 1111 0000 3881 7069
 

bottom of page