top of page
historia sspc.jpg

Początek

tipografia_maria-sorg_4.jpg

Założenie Zgromadzenia Sióstr Misjonarek    św. Piotra Klawera wpisuje się w nadzwyczajny rozwój działalności misyjnej w Afryce, jaki Kościół katolicki odnotował w drugiej połowie XIX wieku.

Aby powołać Zgromadzenie do istnienia, Bóg posłużył się Marią Teresą Ledóchowską (1863-1922) – ówczesną damą dworu arcyksiężnej Alicji z Toskanii w Salzburgu. Zapalona słowami kard. Karola M. Lavigerie, wielkiego apostoła i prymasa Afryki, postanowiła poświęcić swoje życie współpracy dla zbawienia Afrykańczyków.

Maria Teresa Ledóchowska z genialną intuicją zrozumiała potrzebę wspierania „od zaplecza” misjonarzy pracujących na pierwszej linii

i – wyprzedzając czasy – starała się zapewniać im środki konieczne do ewangelizacji: modlitwy, powołania, książki, pomoc finansową, itd.            W swoje dzieło włączyła tysiące osób świeckich, a w niedługim czasie otworzyła liczne domy filialne w różnych krajach Europy.

Przyjęto nazwę «Sodalicja św. Piotra Klawera», ponieważ dzieło to zostało powierzone szczególnej opiece św. Piotra Klawera, członka Towarzystwa Jezusowego. Ten Święty całe swoje życie poświęcił służbie biednym Murzynom. Został kanonizowany w 1888 r. przez papieża Leona XIII, w tym samym roku, w którym z przedziwnego zrządzenia Bożej Opatrzności – pod wpływem żarliwych słów kard. Lavigerie – w biedne ludzkie serce padła pierwsza iskierka na założenie Sodalicji i je zapaliła.

bł. Maria Teresa Ledóchowska

bottom of page