top of page
apostolat_edited.jpg

Apostolat

IMG_1901.JPG

Nasz apostolat animacji misyjnej, rozumianej jako informowanie i formowanie ludu Bożego do misji, realizuje się poprzez angażowanie wszystkich do współpracy misyjnej, aby zapewnić misjonarzom pomoc duchową i materialną, niezbędną dla ewangelizowania narodów.

Czym jest Sodalicja św. Piotra Klawera? Nie jest organizacją zbierającą fundusze, ale nowoczesnym stowarzyszeniem zajmującym się animacją misyjną. Nie poprzez nudne zbieranie składek, ale rozbudzając zainteresowanie misjami, uzyskuje kwoty, które służą na utrzymanie misjonarzy.

bł. Maria Teresa Ledóchowska

maria-sorg_2017 (11).JPG
APOSTOLAT 3.jpg
St John's Minor Seminary 5.jpg
bottom of page