top of page
zwiazek mszalny

Związek Mszalny

Największym skarbem, jaki Jezus pozostawił swojemu Kościołowi jest Ofiara Mszy świętej. Tam na krzyżu wyjednał nam obfite łaski zbawienia, tutaj we Mszy świętej

rozdziela je między nas.”

bł. Maria Teresa Ledóchowska

Eucaristia.jpg

Związek Mszalny to 500 Mszy Świętych odprawianych corocznie w intencji osób wpisanych do tego Związku. Są to Msze Święte wieczyste zbiorowe i są one odprawiane w rzymskiej kaplicy domu generalnego sióstr klawerianek. Ofiary składane na ten cel są przeznaczone na pomoc misjonarzom pracującym

w najtrudniejszych warunkach.

Do Związku Mszalnego dla misji można zapisać siebie, swoich bliskich, przyjaciół i znajomych, dorosłych i dzieci, osoby żyjące i zmarłych, podając ich imię i nazwisko. Osoba wpisana do Związku Mszalnego za życia ma w nim udział także po śmierci, bez konieczności dodatkowych adnotacji.


Wpis do Związku Mszalnego dla misji może być wspaniałym duchowym darem dla innych z okazji przyjęcia Sakramentów świętych (Chrztu, Pierwszej Komunii, Bierzmowania, Małżeństwa, Kapłaństwa), jubileuszów i rocznic, imienin i urodzin, itd.


Ofiara wpisowa jest jednorazowa i wynosi ona 20 zł od każdej wpisanej osoby. Przy zapisie do Związku Mszalnego można poprosić o obrazki pamiątkowe zarówno dla osób żyjących jak i zmarłych.

eucharist-1591663_1920.jpg

Formularz online

chalice-1591668_1920.jpg

Formularz do pobrania

sign-post-2432209_1920.jpg

Adres

Związek Mszalny więcej

Czym jest Związek Mszalny dla misji?

Jest on dziełem pomocy misjom, zatwierdzonym przez św. Piusa X, który osobiście wpisał się do niego  14 kwietnia 1909 roku, udzielając wszystkim wpisującym się swojego błogosławieństwa:

„Wszystkim ukochanym dzieciom, które zapiszą się do tego pobożnego związku, biorąc w ten sposób udział  w tym świętym apostolstwie, udzielam całym sercem Apostolskiego Błogosławieństwa”.

Związek Mszalny to 500 Mszy Świętych odprawianych corocznie w intencji osób wpisanych do tego Związku. Są to Msze Święte wieczyste zbiorowe i są one odprawiane w rzymskiej kaplicy domu generalnego sióstr klawerianek. Ofiary składane na ten cel są przeznaczone na pomoc misjonarzom pracującym w najtrudniejszych warunkach.

Kto może być włączony do Związku Mszalnego dla misji?

Do Związku Mszalnego dla misji można zapisać siebie, swoich bliskich, przyjaciół i znajomych, dorosłych i dzieci, osoby żyjące i zmarłych, podając ich imię i nazwisko. Osoba wpisana do Związku Mszalnego za życia ma w nim udział także po śmierci, bez konieczności dodatkowych adnotacji.


Wpis do Związku Mszalnego dla misji może być wspaniałym duchowym darem dla innych z okazji przyjęcia Sakramentów świętych (Chrztu, Pierwszej Komunii, Bierzmowania, Małżeństwa, Kapłaństwa), jubileuszów i rocznic, imienin i urodzin, itd.


Ofiara wpisowa jest jednorazowa i wynosi ona 20 zł od każdej wpisanej osoby. Przy zapisie do Związku Mszalnego można poprosić o obrazki pamiątkowe zarówno dla osób żyjących jak i zmarłych.

Serdecznie zachęcamy do udziału w tym dziele i do informowania o nim swoich najbliższych, znajomych  i przyjaciół. Warto rozszerzać krąg tych, którzy chcą i potrafią modlić się za siebie nawzajem.

Jak zapisać kogoś do Związku Mszalnego dla misji?

Aby zapisać kogoś do Związku Mszalnego dla misji należy wypełnić formularz lub pobrać plik PDF, wypełnić go i wysłać na podany niżej adres. Jednocześnie ofiarę wpisową należy wysłać na podany numer konta bankowego lub przesłać przekazem pocztowym.
Wpis do Związku Mszalnego dla misji potwierdzamy po wpłynięciu ofiary na nasze konto lub przekazu pocztowego.

Formularz online

Adres i numer konta

Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera
ul. Łukasiewicza 62
38-400 Krosno

Bank PEKAO SA I oddział w Krośnie: 

58 1240 2311 1111 0000 3881 7069

Tytułem: „Wpis do Związku Mszalnego dla misji”

Adres i nr konta
bottom of page