top of page
Współpraca Misyjna

Animacja misyjna i modlitewne wsparcie stanowią fundament zaangażowania apostolskiego każdej siostry klawerianki. Z animacji misyjnej wypływa współpraca misyjna w dzieło ewangelizacji Kościoła.

Proponujemy konkretne formy pomocy dla najbardziej potrzebujących braci i sióstr, by ich dostrzec i pomóc       w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb.

Zapraszamy do włączenia się w dzieło współpracy misyjnej sióstr klawerianek i wsparcie projektów misyjnych      i próśb misjonarzy, które publikowane są również w każdym numerze naszego czasopisma misyjnego Echo        z Afryki i innych kontynentów.

Zachęcamy też do prenumeraty Echo z Afryki i innych kontynentów i włączenia się w pomoc poprzez kontakt      z naszym sekretariatem misyjnym.

Ofiary na poszczególne projekty prosimy wysyłać na adres i konto bankowe lub online:

Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera
ul. Łukasiewicza 62
38-400 Krosno

Bank PEKAO SA I oddział w Krośnie:  58 1240 2311 1111 0000 3881 7069

bottom of page