top of page

Pomagamy codzienną modlitwą

W  naszym domu znalazło schronienie kilka rodzin

Możesz nam pomóc

58 1240 2311 1111 0000 3881 7069

z dopiskiem Ukraina

bottom of page