top of page
different-nationalities-1743400.jpg

Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy

ORĘDZIE NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 2021 r.

Drodzy bracia i siostry

Gdy doświadczamy mocy miłości Boga, gdy rozpoznajemy Jego ojcowską obecność w naszym życiu osobistym i wspólnotowym, nie możemy nie głosić i nie dzielić się tym, cośmy widzieli i usłyszeli. Relacja Jezusa z Jego uczniami, Jego człowieczeństwo, które objawia się nam w tajemnicy wcielenia, w Jego Ewangelii i w Jego tajemnicy paschalnej ukazują nam, jak bardzo Bóg miłuje nasze człowieczeństwo i czyni swoimi nasze radości i cierpienia, nasze pragnienia i niepokoje ..... więcej

icona07.jpg

bArką na Misje

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w misyjno-ewangelizacyjnym wydarzeniu zatytułowanym „bArką na misje” z okazji Światowej Niedzieli Misyjnej i Tygodnia Misyjnego pod hasłem „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy!”...więcej.

barka na misje.jpg
bottom of page