top of page

BOŻE NARODZENIE 2023

Drodzy Przyjaciele Misji!
Tajemnica przyjścia Syna Bożego staje przez naszymi oczami. Odwieczne Słowo Ojca, rodzi się z Kobiety. Bóg wypowiada Słowo z pragnieniem, by było usłyszane i przyjęte przez każdego człowieka. Chce narodzić się także dziś, szczególnie we współczesnych ubogich stajenkach i żłóbkach, by braki i niedostatki przemienić swoją Obecnością. Przychodzi także dziś poprzez ręce misjonarzy i misjonarek, by dawać nadzieję, otaczać miłością i wzbudzać wiarę.

Życząc Wam doświadczenia przemieniającej Obecności Słowa Wcielonego, które ma moc rozświetlić swym blaskiem każdy cień i mrok codzienności, tak niepewnej, kruchej oraz niejednokrotnie pozbawionej bezpieczeństwa, składamy w ręce Waszej modlitwy i troski projekty misyjne. Niech pomoc naszym siostrom i braciom w odległych zakątkach świata będzie darem złożonym nowonarodzonemu Jezusowi.
Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera


 

pomagam
 

Misyjny dar na Boże Narodzenie można ofiarować, wpłacając darowiznę na konto:

Bank PEKAO SA I oddział w Krośnie: 

58 1240 2311 1111 0000 3881 7069, z dopiskiem Apel Boże Narodzenie 2023.

Godność każdego człowieka oraz powołanie, które odpowiada tej godności, swą ostateczną miarę znajduje w zjednoczeniu z Bogiem. Maryja — biblijna niewiasta — jest najpełniejszym wyrazem tej godności i tego powołania.
Jan Paweł II, Mulieris Dignitatem

BOŻONARODZENIOWY DAR

1

Godność kobiety – Brazylia

Szczególne miejsce w posłudze sióstr kapucynek na ziemi brazylijskiej, zajmuje troska o kobiety. W Cruz Alta istnieją 32 parafie, bardzo zróżnicowane. Od miejsc przemysłowego wydobycia kamieni szlachetnych po rejony skrajnego ubóstwa. Występuje tu bardzo wysoki wskaźnik analfabetyzmu, szczególnie u osób powyżej 30. roku życia.
W obliczu ubóstwa, które najbardziej dotyka kobiety, czyniąc z nich ofiary przemocy, dyskryminacji, a czasem wręcz niewolnictwa; gdzie piękno oraz bogactwo geniuszu kobiecego jest niszczone, marzenia
i nadzieje kobiet powoli umierają, zdałyśmy sobie sprawę, że nie możemy pozostać obojętne. Musimy zrobić wszystko, aby przywrócić godność
i nadzieję dla zepchniętych na margines życia mieszkanek rejonu Cruz Alta. Tak zrodził się projekt Kobieca nadzieja – dający przestrzeń uleczenia, rozwoju i odzyskania godności tym, dla których przeszłość była zbyt brutalna. Są to warsztaty rozwojowe, pomoc zawodowa oraz ewangelizacja, by w ramionach Ojca znaleźć ukojenie i nadzieję na lepsze jutro.
Za każdą pomoc okazaną tutejszym kobietom bardzo serdecznie dziękuję.
s. Anna Lopez
Cruz Alta, Brazyl
ia


 

2

Dom dla wszystkich – Wietnam

Górska parafia Buong Tam została założona w 1867 roku, nigdy jednak nie miała możliwości, aby stać się żywą ewangelizującą wspólnotą. Teren naszej gminy to prawie 9 tys. mieszkańców, wspólnota chrześcijan liczy 238 osób. Prawie wszyscy to ubodzy rolnicy, dla niektórych jedynym źródłem utrzymania jest wyrób węgla drzewnego.  Znajduje się tutaj jedynie niewielki kościół. Wraz z moją wspólnotą widzimy, jak Jezus nas prowadzi także do tych, którzy Go jeszcze nie znają. Pragniemy wybudować miejsce spotkań i dialogu, czyli dom parafialny, w którym byłyby sale służące katechizacji i formacji. Dom stałby się także bezpiecznym schronieniem, gdzie pomoc mogliby uzyskać wszyscy mieszkańcy naszej gminy. Ośmielam się prosić o wsparcie w realizacji naszego projektu i już teraz dziękuję za każdą życzliwość okazaną naszej wspólnocie. Niech Bóg Wam błogosławi.
ks. Dominik Tuong
Hue, Wietnam

3

Bezpieczna szkoła – Demokratyczna Republika Konga

Nasza parafia posiada budynki szkolne, które zostały wybudowane w 1926 roku przez pierwszych misjonarzy. Od tamtego czasu nie były one remontowane, wiele z nich po prostu uległo zniszczeniu. Szkoła ciągle istnieje, ale uczące się tam dzieci nie mają odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy, a infrastruktura wręcz zagraża ich życiu. Aby umożliwić edukację okolicznych dzieci i młodzieży musimy wybudować nowe budynki. Sześć nowych klas lekcyjnych dałoby możliwość nauki 1000 dzieci.
Mimo ubóstwa lokalnej społeczności, udało się nam zebrać ponad 5000 euro, co jest dla nas wielkim sukcesem
i pokazuje niezwykłą determinację miejscowej ludności, by dać dzieciom szansę na lepszą przyszłość. Brakuje nam jednak środków finansowych na rozpoczęcie budowy nowych pomieszczeń szkolnych, o które w imieniu rodziców, a szczególnie bardzo zdolnych i pracowitych dzieci, z głębi serca proszę.
Zapewniamy o naszej modlitwie, wdzięczności i ufam, że wspólnie uda nam się pomóc dzieciom, dokładając kolejne cegiełki do szkolnego budynku.
ks. Tomasz Bobuya
Budjala, Demokratyczna Republika Konga


 

bottom of page